Обществен съвет

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към ДГ №27„Успех“ - гр. Варна

 

Председател:   

Живка Георгиева Тодорова - представител на родителите

 

Членове:       

  1. Диана Тодорова Кескинова – представител на финансиращ орган
  2. Теодора Вировска Желязкова - представител на родителите
  3. Радослава Василева Тодорова - представител на родителите
  4. Десислава Николаева Митева - представител на родителите

                                                 

Резервни членове:

  1. Теодора Андриянова Теофилова – представител на родителите
  2. Вероника Оник Челингирян - представител на родителите
  3. Рая Деянова Матеева - представител на родителите
  4. Донка Вълкова Митева - представител на родителите