Добре дошли

ДГ№27”Успех”гр.Варна е общинска детска градина с четиридесет и осем годишна история, намираща се в  кв.”Младост”.Децата са разпределени в четири възрастови групи.Детското заведение е с изградени традиции и утвърден добър подход за възпитание и обучение на децата.

Обстановката е удобна и приятна, предразполагаща към разнообразие от дейности и игри, организиране на пълноценен детски живот.Педагогическият колектив се стреми цялостната дейност в детската градина  по своите форми и съдържание да бъде насочена към формиране на знаещи и свободни личности, притежаващи нравствено развитие на децата в училище.Екипът от педагози притежава познания и квалификация за развитие на детската личност, и е обърнат към нея с цялата си обич и уважение.

Основната мисия  на детската градина е : „ ЗАЕДНО В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИН СВЯТ, КОЙТО ДЕЦАТА НИ ЗАСЛУЖАВАТ”

Приоритет на детското  заведение е да се осигурят благоприятни условия, децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на новия век.

Детската градина работи за постигането на следните цели:  

  • - да създава среда за учене чрез игра върху основата на взаимно уважение и  демократични принципи;
  • - да формира нагласа за промяна, творческо въображение,правене на избор и критично мислене;
  • - да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;
  • -да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малка и голяма група;
  • -да осигурява  приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;
  • - да осигурява условия на децата да придобият научни, практически, нравсвени умения и отговорности, за да се включат успешно в едно демократично общество;

Детската градина предлага допълнителни форми на обучение по английски език и народни танци и изобразително изкуство.

Училищното настоятелство е възстановено през 2004год. и е регистрирано по закона за юредически лица с нестопанска цел . Няма дейност в детската градина без участието на УН. То разчита на родителската отзевчивост и е добър помощник в подобряването на условията за творчески процес, възпитание и образование.

През 2007год. УН при ДГ”Успех”единствено сред всички детски градини в град Варна спечели и работи по проект към Община Варна .