За Вас родители

Кратки правила за оказване на първа помощ


Адрес за вход в система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ВАРНА

 https://dg.uslugi.io/

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година:

Grafik.pdf (uslugi.io)

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

naredba.pdf (uslugi.io)