Кои сме ние

          ДГ №27 "Успех" е с изградени традиции и утвърден добър подход за възпитание и обучение на децата. Обстановката е предразполагаща към разнообразие от дейности и игри, организиране на пълноценен детски живот.

          Педагогическият колектив, начело с директор Анна Димитрова, се стреми цялостната дейност в детската градина по своите форми и съдържание да бъде насочена към формиране на знаещи и свободни личности, притежаващи нравствено развитие на децата в училище. Педагогическите специалисти притежават познания и квалификация за развитие на детската личност, като подхождат към децата с цялата си обич и уважение.

 „ЗАЕДНО В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИН СВЯТ,  КОЙТО ДЕЦАТА НИ ЗАСЛУЖАВАТ“

 Приоритет на детското заведение е да се осигурят благоприятни условия, децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на новия век.

От 2019 г. детската градина работи по Европейските програми:

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“; „Проект за приобщаващо образование“; 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“