50 години ДГ „Успех“ 


През 1969г. на ул. Клемент Готвалд №3, отваря врати нов „детски комбинат“, който още в първия си ден посреща 102 деца.

Детското заведение, което през 1972г. е преименувано в ОДЗ №3, открито за да отговори на нуждите на работещите в ПП „Успех“ и района, и е пригодено за деца от яслена до предучилищна възраст. Усмихнатите малчугани посреща ентусиазиран колектив от учители, помощник-възпитатели и медицински сестри, под ръководството на др. Райна Кючукова. За улеснение на работещите, предвид многосменния им режим на работа, Детската градина предлага за децата на желаещите родители седмичен режим на посещение, което с кратки промени се запазва до 1997г.